Upute za brzu instalaciju

Preuzmite upute na Hrvatskom jeziku za brzu instalaciju kamere na mobitel. Za to vam je potrebno 3-5 minuta.
Dokument je u PDF formatu na jednoj stranici formatiran za print.

Preuzimanje UPUTA samo za kupce, zatražite lozinku.

Upute za instalaciju na PCu

Detaljne upute za instalaciju i podešavanje programa na računalu.
Dokument je u PDF formatu na 12 stranica formatiran za print.

Preuzimanje UPUTA samo za kupce, zatražite lozinku.

Preuzimanje PC programa

Preuzmite i pokrenite instalaciju programa na vaše računalo za podešavanje koristite upute na Hrvatskom.

Preuzimanje UPUTA samo za kupce, zatražite lozinku.

error: Content is protected !!